VİZYON & MİSYON

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

Savunma, havacılık ve sağlık sektörlerinde teknolojik bağımsızlığın kazanılması ve yerli sanayimizin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Ülkenin savunma, havacılık ve sağlık sektörlerinde teknolojik bağımsızlığı elde etmeyi hedeflemektedir. Bu bağımsızlık, dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerli kaynakları daha verimli kullanarak kendi teknolojilerimizi geliştirmeyi ifade eder. Böylece, ulusal savunma ve endüstri alanlarında güçlü ve rekabetçi bir yerli sanayi oluşturulması amaçlanır.

Multi disipliner paydaşlarını sürdürülebilir ileri teknolojiye taşıyan, öncü ve çevik bir kurum olmak

Bu vizyon, Büsat veri kümelenmesinin geleceğe yönelik hedeflerini belirtir. Multi disipliner paydaşlarla işbirliği yaparak, ileri teknolojiyi sürekli olarak geliştirme ve uygulama amacı taşımaktadır. Aynı zamanda öncü olma niteliği, sektördeki diğer kurumlara örnek olmayı ve teknoloji alanında yeni yollar açmayı ifade eder. Çeviklik, hızlı ve etkili kararlar alarak değişen şartlara uyum sağlama yeteneğini simgeler.