Birbirimize güveniriz

Çalışanlarının ve paydaşlarının birbirlerine güvenmesini önemser. Karşılıklı güven, işbirliği ve iletişimi güçlendirerek veri kümelenmesinin başarısını artırır. Ekip içindeki güven, sorunları açıkça tartışmayı ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeyi destekler.

Üreticiliğe önem veririz

Yaratıcı düşünce ve inovasyona açık bir ortamda, üretkenlik ve verimlilikle hedeflere ulaşmayı amaçlar. Sürekli olarak daha iyi sonuçlar elde etmek için çaba gösterilir.

Takım çalışmasını benimseriz

Takım çalışmasının önemini vurgular. Çeşitli disiplinlerden gelen paydaşlar arasındaki işbirliği, farklı perspektiflerin bir araya gelmesini sağlar ve daha kapsamlı çözümlerin bulunmasına yardımcı olur. Ekip üyeleri arasındaki etkileşim ve dayanışma, veri kümelenmesinin başarısını artırır.

HAKKIMIZDA

Büsat Nedir?

“Birlikte Üretiyoruz, Sahip Çıkıyoruz, Anlam Kazanıyoruz” ifadesinin kısaltmasıdır ve sivil toplum çalışmalarında kullanılan bir terimdir. Büsat, toplumda birlikte çalışarak, dayanışma içinde olmayı, sorumluluk almayı ve anlam üretmeyi vurgulayan bir felsefeyi ifade eder.

Finans
90%
Sağlık
90%
Enerji
93%

Büsat – Veri Kümelenmesi Çalışma Alanlarımız

 
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Ekonomik Araştırmalar
 • İnsan Kaynakları ve İstihdam
 • İhracatı Geliştirme
 • Sağlık
 • Tarım
 • Enerji
 • Perakende
 • Eğitim
 • Bilişim ve Teknoloji
 • Turizm
 • İnşaat
 • Sanayi
 • Tekstil
 • Gıda
 • Dış İlişkiler
 • Entegre Tesis Yönetimi
 • Medya ve İletişim