Hakkımızda

Yöntemimiz

İnsanlık tarihinin biriktirdiği tecrübeyi, çağın sunduğu imkanlarla yoğurarak ilerleyen bir süreç inşa etmek üzerinedir.

Amacımız

Ulusal ve uluslararası tüm platformlarda, ayrımcılık yaratabilecek her türlü olgudan uzak hareket eden bir yapı oluşturarak, yetkin üyelerimizin sayısını arttırmak, mevcut üyeler ve kurullar arasındaki dayanışmayı ve iş birliğini geliştirmek, oluşan bu tecrübe ile toplumun maddi ve manevi faydalarla gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Hedefimiz

Sosyoekonomik sistem içerisinde yer alan tüm disiplinlerin bir arada, ortak akılla yönetildiği, verimlilik esaslı çalıştığı projeler ve sonuçlar ortaya koymaktır.

Özetle

Kişisel bilinçlenmenin arttığı bu bilgi çağında, bireylerde oluşan farkındalık, insani bir refleksle faaliyet yapma güdüsünü doğurmaktadır. Bireysel gayretlerle çözüm üretilemeyecek problemler için yeni nesil sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç vardır.